Až 30% sleva na koberečky do interiéru, vany do kufru, střešní nosiče, nosiče kol a sluneční clony. NAKUPUJTE TEĎ

Zavřít

POSTUP VRÁCENÍ / REKLAMACE ZBOŽÍ

Pokud budete chtít zakoupené zboží z jakéhokoliv důvodu vrátit nebo budete potřebovat zboží reklamovat, připravili jsme pro Vás návod, jak v takové situaci postupovat.

Vrácení zboží

Jak uplatním svoje právo na vrácení zboží jako zákazník (spotřebitel)?

U nás můžete vrátit zboží bez uvedení důvodu do 30 dnů  (nad rámec 14-denní zákonné lhůty) ode dne převzetí zboží. V případě, že se rozhodnete vrátit zakoupené zboží, je potřeba nás nejprve informovat o odstoupení od smlouvy ve zmíněné lhůtě, tím že nám pošlete vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy a to jedním z následujících způsobů:

 • e-mailem na adresu info@eshop-peugeot.cz
 • písemně zaslat na adresu: Auto Veleslavín Car, s.r.o. Oddělení Eshop-peugeot.cz - Veleslavínská 457/17b, 162 00 Praha 6

Formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení ZDE.

Následně zboží na vlastní náklady dopravíte či zašlete zpět na adresu společnosti Auto Veleslavín Car, s.r.o., - Veleslavínská 457/17b, 162 00 Praha 6, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy.

Jaké podmínky je nutné dodržet, aby bylo možné zboží vrátit?

 • Zboží musí být čisté, nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení a schopné dalšího prodeje.
 • Zboží musí být v původním stavu včetně originálního obalu a příslušenství. Původní obal nesmí být znehodnocen.
 • Zboží je nutné vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Dopravu zboží od zákazníka hradí vždy zákazník. Zásilku neposílejte na dobírku. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! (Ve vlastním zájmu doporučujeme zboží zaslat doporučeně a pojistit ve výši ceny zboží.)

Postup při vrácení zboží:

 1. Nepoužité zboží vložte do původní přepravní krabice, ve které Vám zboží přišlo. Společně s vráceným zbožím zašlete kopii faktury a vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy.
 2. Peníze vracíme stejným způsobem, jakým bylo zboží zaplaceno. V případě, že bylo zboží placeno na dobírku, uveďte číslo Vašeho bankovního účtu.
 3. Krabici zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k poškození vráceného zboží.
 4. Zabalené zboží osobně dopravte či odešlete na adresu:

Auto Veleslavín Car, s.r.o.
oddělení Eshop-Peugeot.cz
Veleslavínská 457/17b,
162 00 Praha 6

Kdy mi budou vráceny zaplacené peníze?

Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám vrátíme peníze za zboží převodem na účet nebo na platební kartu, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží na adrese společnosti Auto Veleslavín Car, s.r.o.

V případě vrácení celé objednávky Vám zašleme i částku za poštovné.

Výměna zboží

Výměnu zboží neprovádíme. Pokud potřebujete zboží vyměnit, je potřeba zakoupené zboží nejprve vrátit a my Vám za něj vrátíme peníze. Následně si můžete vytvořit novou objednávku.

 

Reklamace zboží

Jak uplatním svoje právo na reklamaci zboží?

Záruční lhůta na zboží je zákonem stanovena na 24 měsíců. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, máte jako zákazník právo tuto vadu reklamovat. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamace se nevztahuje na závady, které vznikly v důsledku opotřebení zboží neodpovídajícím způsobem, nesprávného používání, nevhodné údržby, nebo v důsledku poškození uživatelem či třetí osobou.

V případě, že po obdržení zboží zjistíte, že se neshoduje se zbožím objednaným (například pokud počet kusů produktů v zásilce neodpovídá objednanému počtu a faktuře) nebo pokud zboží vykazuje závadu, je potřeba nás nejprve o této skutečnosti informovat jedním z následujících způsobů:

 • e-mailem na adresu info@eshop-peugeot.cz
 • poštou na adresu: Auto Veleslavín Car, s.r.o., Oddělení Eshop-peugeot.cz - Veleslavínská 457 / 17b, 162 00 Prague 6, Czech Republic.

a domluvíme se na dalším postupu.

V případě, že chcete reklamovat funkční vadu produktu v záruční době, dopravte či zašlete zboží s vyplněným reklamačním formulářem zpět na adresu společnosti Auto Veleslavín Car, s.r.o., - Veleslavínská 457/17b, 162 00 Praha 6.

Reklamační formulář je ke stažení ZDE.

Postup při reklamaci zboží:

 1. Reklamované zboží zbavte všech nečistot.
 2. Kompletní reklamované zboží včetně příslušenství řádně zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Do krabice přiložte kopii faktury a vyplněný reklamační formulář, do kterého uveďte i číslo Vašeho bankovního účtu.
 3. Zabalené zboží osobně dopravte či odešlete na adresu:

Auto Veleslavín Car, s.r.o.
oddělení Eshop-Peugeot.cz
Veleslavínská 457/17b,
162 00 Praha 6

Zásilku neposílejte na dobírku. Reklamované zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! (Ve vlastním zájmu doporučujeme zboží zaslat doporučeně a pojistit ve výši ceny zboží).

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění (případně po dohodě lhůta delší). O všech stanoviscích reklamace Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu či telefonicky.