Kategorie

Sledujte nás na Facebooku

Renovátor plastů Peugeot Technature Zobrazit větší

Renovátor plastů Peugeot Technature

9729GE

Nové

Skladem - ihned k odeslání

8,67 €

Parametry

Skupina Autokosmetika

Více informací

Renovátor pro interiérové plasty, rozprašovač Technature

Objem: 500 ml

Výrobce: Peugeot

  • udržje a dlouhodobě chrání plastové povrchy (palubní deska, materiály z plastu, koženka)
  • antistatický účinek
  • oživuje barvy ošetřených materiálů
  • rychle zasychá
  • ekologické vlastnosti
  • výrobek na vodní bázi
  • bez silikonu a mastných složek
  • neutrální pH faktor,
  • vyrobený na základě přírodního vosku z palmy carnauba
  • všechny výrobky řady TECHNATURE jsou biologicky odbouratelné od 60 % do 99 %

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): nerelevantní

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte aerosoly
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s odpady.

Ke stažení

Může se hodit: