Kategorie

Sledujte nás na Facebooku

Čistič ráfků Peugeot Technature Zobrazit větší

Čistič ráfků Peugeot Technature

9729GH

Nové

Skladem obvykle do 2 - 5 dnů

9,17 €

Parametry

Skupina Autokosmetika

Více informací

Čistič ráfků rozprašovač Technature

Objem: 500 ml

Výrobce: Peugeot

  • pro účinné čištění a odmašťování litých kola  plastových ozdobných krytů
  • ekologické vlastnosti
  • vyrobený na vodní bázi
  • bez fosfátů
  • všechny výrobky řady TECHNATURE jsou biologicky odbouratelné od 60 % do 99 %

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): nerelevantní
Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte aerosoly
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře

 

Ke stažení

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: