Kategorie

Sledujte nás na Facebooku

Leštěnka Peugeot Technature Zobrazit větší

Leštěnka Peugeot Technature

9729GL (1609527180)

Nové

Skladem obvykle do 2 - 5 dnů

308 Kč

Parametry

Skupina Autokosmetika

Více informací

Leštěnka Technature

Objem: 250 ml

Výrobce: Peugeot

  • vyleští karoserii a usnadní následné čištění snížením přilnavosti povrchu pro různé nečistoty
  • komplexní složení výrobku umožňuje navlhčení abrazivních částeček v daném místě, čímž je zabráněno poškrábání laku
  • ekologické vlastnosti
  • výrobek na vodní bázi
  • bez parfému
  • vyrobený na základě přírodního vosku z palmy carnauba
  • všechny výrobky řady TECHNATURE jsou biologicky odbouratelné od 60 % do 99 %

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): nerelevantní

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s odpady.

 

15 další produkty ve stejné kategorii

Ke stažení