Kategorie

Sledujte nás na Facebooku

Sada pro číštění displeje Peugeot Zobrazit větší

Sada pro číštění displeje Peugeot

1613581580

Nové

Skladem - ihned k odeslání

19,02 €

Parametry

Skupina Autokosmetika

Více informací

POPIS
  • Sada pro čištění displeje na všechny typy displejů.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
  • Sada pro čištění displeje vám umožní pečovat o všechny displeje (GPS, telefon, tablet...)
  • Obsah sady:
  • Potah černé barvy označený logem Peugeot
  • Čistič na displeje ve spreji 50 ml
  • Ubrousek z mikrovlákna 20 cm x 20 cm

  • Čistí, odmašťuje a dezinfikuje telefon, GPS, dotykovou obrazovku a všechny ostatní prosklené plochy.


Bezpečnostní list ke stažení níže.

Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte aerosoly.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

 

Ke stažení

Může se hodit: